Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakikkeer kikkeer
9803 1a56 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Sponsored post

June 18 2019

4680 ab3b 390
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 02 2019

6442 bb27 390
Reposted fromcaraseen caraseen viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 08 2019

9167 2f57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa

February 20 2019

1105 7ab3 390

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds

February 01 2019

November 29 2018

6082 652f 390
6060 789d 390
6061 5501 390

November 05 2018

October 18 2018

6185 77ea 390
Reposted fromarwen arwen viasoSad soSad

October 13 2018

2204 7c69 390
3047 08a4 390
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 12 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotknij dotknij

October 08 2018

8975 f88e 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...