Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

0866 2229 390
Old Havana
Reposted fromrubinek rubinek viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 06 2018

9630 7b36 390
Reposted fromolaosa olaosa viatulele tulele

August 05 2018

Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viacoldwater coldwater
0045 f93f 390
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 30 2018

– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
"Nie widziałam Cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać można żyć bez powietrza."
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Wiersze"
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele

July 29 2018

5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie
7192 0d7e 390
Reposted fromsolitaire solitaire viajointskurwysyn jointskurwysyn
9147 8cf9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakasiakocimietka kasiakocimietka

July 24 2018

July 23 2018

0355 c836 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
6840 ce1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomsa pomsa
8044 9864 390
9834 0ce3 390
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie vianiewiastqa niewiastqa
4632 e480 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianiewiastqa niewiastqa

July 17 2018

0603 f016 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
0334 dbc6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl