Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

4114 e57f 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 04 2017

0488 b0e0 390

Morrissey
June 1984

4392 2693 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaohhmarigold ohhmarigold

December 03 2017

3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaohhmarigold ohhmarigold

November 29 2017

9760 f5bb 390
Reposted byjointskurwysynki-adibumpyjaggalnieobecnoscpiehusczarnyckisbackkotficaasylopathcomiendoliricacholeradontbemadszyderamymindneversleepsmoglismywszystkoblackheartgirlpocalujmniefabulous-lazyreloveutionjoannnasleepybeautyirmelinBearInTopHatthesilenceofthealcoholiczidarlingdontleavemewszystkodupablackdramalittledisappointmentsbluejanehidingtonightbezkonserwantowkarolinnaaajmagafafnerdancingwithaghostBonishoPrzygnebionaletha0potrzaskwelcometowonderlandiindependenttkasiarzynakochaniewszystkodupaalliwantisyounieobecnosczielonobojaniewiememtezmazupeamelinowaunconsciousmicaroseolewkainnocuous
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viairiis iriis

November 28 2017

4624 a92f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vianiewiastqa niewiastqa

November 27 2017

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahumane humane

November 25 2017

To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
5814 e53d 390

ebriosity:

5.21.15 - journal
Haven’t been around much lately. 


(please don’t remove my caption thank you v much)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagrzej grzej
0907 238e 390
Reposted fromcarea carea viajointskurwysyn jointskurwysyn
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń, Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 24 2017

Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
6150 8bce 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viakikkeer kikkeer
1367 21e8 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl