Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
Reposted fromcorazon corazon viabrianmay brianmay
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrianmay brianmay

March 13 2018

1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
6500 b410 390
Reposted fromrobaczek robaczek viacoldwater coldwater
4740 5495 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacoldwater coldwater
6118 cd26 390
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

Bliscy i oddaleni

Bo widzisz tu są tacy, którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni, co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło

Bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka - jest albo jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty, co nigdy nie chodzą parami

Można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 08 2018

2363 54b7 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaohhmarigold ohhmarigold

March 07 2018

9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viatulele tulele

March 05 2018

1730 c4d6 390
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viaohhmarigold ohhmarigold
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohhmarigold ohhmarigold
5502 396c 390
1361 d5cd 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold
3366 b1c6 390
Reposted frommakle makle viawszystkodupa wszystkodupa

March 03 2018

1473 73ca 390
M i M
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 02 2018

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacappaque cappaque

March 01 2018

Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viaohhmarigold ohhmarigold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl