Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2018

6082 652f 390
6060 789d 390
6061 5501 390

November 05 2018

October 18 2018

6185 77ea 390
Reposted fromarwen arwen viasoSad soSad

October 13 2018

2204 7c69 390
3047 08a4 390
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 12 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotknij dotknij

October 08 2018

8975 f88e 390
Reposted fromkarahippie karahippie
3594 3bed 390
Reposted fromsarazation sarazation viakikkeer kikkeer

October 06 2018

9180 f4ef 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome via0 0

October 02 2018

5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via0 0

October 01 2018

1483 656c 390
Reposted from0 0 viasurpriseme surpriseme
4650 9010 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapomsa pomsa

September 29 2018

2214 b0e8 390

September 23 2018

9277 3404 390
Reposted fromkarahippie karahippie

September 16 2018

7143 c6a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie via0 0
2346 1f25 390
Reposted from4777727772 4777727772 via0 0
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow via0 0
8022 8f17 390
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl