Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaohhmarigold ohhmarigold
Advertising for LEGO in 1981. 
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viacoldwater coldwater

March 27 2017

" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viaohhmarigold ohhmarigold
6152 5471 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viahumane humane

March 23 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
2517 8288 390

criterionfilms:

David Lynch, on the set of Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoldwater coldwater

March 22 2017

2202 e6ec 390

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viajustinne justinne
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarcinmarcin marcinmarcin
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamarcinmarcin marcinmarcin
7925 7c2d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss

March 15 2017

Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viasoSad soSad
Reposted frombluuu bluuu viasoSad soSad
3759 ab0b 390
Reposted fromerial erial viawrazliwa wrazliwa

March 14 2017

0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viajustinne justinne

March 13 2017

Reposted fromsilence89 silence89 viadiedrunk diedrunk
8298 6ddc 390

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viagrzej grzej
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakikkeer kikkeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl