Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

9329 17d3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viairiis iriis
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaunmadebeds unmadebeds
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
I believe that life is made of all sorts of great, breath-taking, wonderful or even sad moments that might mean nothing to everyone else, but mean the world to us. Every single one of them shapes us into the person we are going to be tomorrow. So, today let’s acknowledge some of those tiny time-captures that make us happy, giddy, loved or whole.
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasoSad soSad
2837 cf47 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasoSad soSad
2585 e3e7 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viasoSad soSad

February 19 2017

Reposted fromhighlmittel highlmittel viapunkahontaz punkahontaz

February 18 2017

6717 7cf6 390
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapsychodelia psychodelia
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viapsychodelia psychodelia
9667 2a0c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapsychodelia psychodelia
9617 93d7 390
Reposted fromlostness lostness viapsychodelia psychodelia

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viawrazliwa wrazliwa
Potrzeba mi podróży, odgłosów kolejowego dworca, zapachu pociągu, wrażeń, wrażeń, wrażeń.
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromsotired sotired viaIriss Iriss
6150 ff29 390

February 17 2017

5888 5c26 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahumane humane
9247 c406 390
Reposted fromblueinsane blueinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl