Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

October 09 2017

October 08 2017

0076 76d5 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viabetterthanlies betterthanlies

October 07 2017

3313 ff40 390

felisque:

Larcy’s by kimijuan on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 05 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahumane humane

September 24 2017

7845 d506 390
Reposted frommaruuda maruuda viajointskurwysyn jointskurwysyn
5213 9758 390

renxiaoyao:

raminified:

Elliot and Qwerty, the cat.

@cyberluv
2536 ed28 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasurpriseme surpriseme

September 22 2017

8297 fbfd 390
Reposted fromdailylife dailylife vianiewiastqa niewiastqa
8829 831f 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiewiastqa niewiastqa

September 19 2017

Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa vianawrocka nawrocka

September 18 2017

Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain vianawrocka nawrocka

September 17 2017

9818 18c2 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ludzie mają plany na przyszłość, mają swoje marzenia. I jeśli muszą z nich rezygnować dla swojego związku, to zwyczajnie będą nieszczęśliwi. Zawsze to podkreślam: osoba, z którą jesteśmy ma nas motywować do tego, abyśmy byli lepsi, abyśmy wychodzili ze swojej strefy komfortu i spełniali swoje marzenia.
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahumane humane

September 16 2017

1547 110c 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagrzej grzej
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianawrocka nawrocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl